Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

skylark
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamarjarii marjarii
skylark
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
skylark
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
skylark
skylark
jeśli myślisz, że jest choć cień szansy, to spróbuj.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaoutoflove outoflove
skylark
To nic trudnego zakochać się. Każdemu może się to przytrafić. Dopiero trwanie w miłości było prawdziwym wyzwaniem.
— Liane Moriarty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove
skylark
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove

September 07 2017

skylark


"Please, can I go home now?" — Me, an introvert at a party.
skylark
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
skylark
1995 e842
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viaoutoflove outoflove
skylark
1139 5975
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaslodziak slodziak

August 19 2017

skylark
6262 0a90 500
Reposted fromfungi fungi viaEwkaLoL EwkaLoL
skylark
skylark
5864 eeab
Reposted fromkarahippie karahippie vianieobecnosc nieobecnosc
skylark
2881 d6b7
Reposted fromsoSad soSad viabreatheslow123 breatheslow123
skylark
Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się. Ale bez względu na wszystko – posuwaj się naprzód.
— Martin Luther King
skylark
skylark
6781 ee1b 500
Reposted fromslodziak slodziak
skylark
6787 bd38 500
Reposted fromslodziak slodziak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl